At förstå direkt eller gradvis

Söndag är vårt tillfälle för gemensam samling och fokusering. Den formella meditationen tar sin början kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Vi tar sedan en titt på de två första kapitlen i Plattform Sutrans tredje del, kap 38 och 39.

”Although there is only one kind of Dharma, understanding can be fast or slow. When understanding is slow, we say ”indirect.” And when understanding is fast, we say it’s ”direct.”
-Huineng

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *