Att buga

Dags att samlas för meditation, och då det är första söndagen i månaden, börjar vi med vår Puja, där vi får glädjen att recitera våra te3xter och får buga oss i ödmjukhet. Efter Puja och meditation ägnar vi oss åt kap 42 och 43 i Plattform Sutran

”Bowing breaks down the obstruction of arrogance
so why did your head not touch the ground
possession of a self gives rise to sin
the merit of non-achivement is beyond compare
-Huineng, Plattform Sutran (Tsungpao-versionen)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *