Body of merit

Idag blir det Puja! Vi recitera och bugar oss av glädje och tacksamhet för att vi får ta del av Dharman. Det hela börjar kl 18.00. Efter pujan blir det meditation och reflektion över kapitel elva i Diamantsutran.

”The Buddha said, ”Subhuti, if, then, a man or woman filled as many worlds as that with the seven jewels and gave them as a gift to the thatagatas, the arhans, the fully enlighted ones, and a noble son or daughter grasped but one four-line gatha of this dharma teaching and made it known and explained it to others, the body of merit produced as a result would be immeasurably, infinity greater.”

  • Diamantsutran kapitel 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *