Bortom orden

Truth has nothing to do with words. Truth can be likened to the bright moon in the sky. Words, in this case, can be likened to a finger. The finger can point to the moon’s location. However, the finger is not the moon. To look at the moon, it is necessary to gaze beyond the finger.
-Huineng
Kom och gå bortom orden på Ånäsvägen 21 kl 18.00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *