Det här sinnet är buddhan

Sol eller regn, när det är söndag är det meditation. Idag blir det dess utom ceremoni. Kom och buga dig i ödmjukhet inför din ursprungliga natur. Vi börjar som vanligt vid 18.00, och efter ceremonin blir det meditation. Vi avrundar aftonen med att reflektera över de två första styckena i appendix, medan vi väntar på att alla skall ha möjlighet att skaffa Vimalakirti Nirdesa Sutra.

”This mind” is wisdom
”the Buddha” is meditation
when these two are the same
every thought is pure
-Huineng

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *