En utmärkt dag för Puja och meditation

Be soft in your practice. Think of the method as a fine silvery stream, not a raging waterfall. Follow the stream, have faith in its course. It will go on its own way, meandering here, trickling there. It will find the grooves, the cracks, the crevices. Just follow it. Never let it out of your sight. It will take you.
-Sheng-yen

Efter Puja och Meditation, prara vi om vilken text vi skall studera gemensamt. Det hela börjar kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *