Ett fritt verkande sinne

Meditation I vanlig ordning på en söndag. Kl 18 ligger vägen till samhadi öppen på Ånäsvägen 21. Efter meditationen reflekterar vi över Plattform sutran.

When our mind works freely without any hindrance, and is at liberty to ”come” or to ”go”, we attain Samadhi of Prajna, or liberation. Such a state is called the function of ”thoughtlessness.” But to refrain from thinking of anything, so that all thoughts are suppressed, is to be Dharma-ridden, and this is an erroneous view.

Hui neng

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *