Födsel och död hos det vilseledda sinnet

En vacker men kylig vårdag. Den passar perfekt för meditation. Klockan 18.00 drar vi igång som vanligt. Efter meditationen reflekterar vi över kapitel 13 i Diamansutran.

”The Buddha proclaims the paramita of wisdom to enable his disciples to eliminate the births and deaths of the deluded mind. When the mind follows what the mouth proclaims, we reach the other shore.”
– Hui-neng (kommentar till kap 13 i Diamantsutran)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *