Föredrag om buddhismen

Torsdag 6/2 kl 18:30 Håller jag föredrag om buddhismen på Interreligiösa centret på Kyrkogatan 25 i Göteborg. Det är naturligtvis gratis. På centret har man en föredragsserie där en företrädare för en religion håller föredraqg under rubriken ”Nyfiken på…” i början av varje månad. Den här veckan är det då min tur att berätta lite om Buddhismen. Alla är välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *