helt stilla, perfekt hållning

Vid kl 18.00 sätter vi oss tillsammans för att upptäcka vår inre stillhet, en stillhet där inget kommer och inget går. Vi sitter på Ånäsvägen 21. Sedan reflekterar vi över kapitel 29 i Diamantsutran, som händelsevis handlar om just detta.

The Avatamsaka Sutra says, ”When water clears and the moon appears, the moon doesn’t actually come. When clouds arrive,and the moon disappears, the moon doesn’t go anywhere. When the mind is pure, and we see the buddha, the buddha doesn’t actually come. When the mind is impure and we don’t see him, the buddha doesn’t go anywhere. It’s all due to the purity or impurity of our minds. The buddha doesn’t come or go at all.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *