Inget ägande, inget fasthållande

Då det är första söndagen i månaden, börjar vi med vår ceremoni där vi påminner oss själva om grunderna i vägen vi vandrar, och löftena vi givit. Vi bugar oss vördnadsfullt inför detta.

Efter ceremonin sätter vi oss och mediterar, för att sedan avrunda med reflektioner kring Diamantsutrans 28 kapitel.

”Hoping for a reward and focusing on oneself are what is meant by grasping. If no self or other remains, how can anything be attained?”
– Seng-chao om kapitel 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *