Läran som genomsyrar Dharmavärlden

Idag kan vi åter glädjas åt att få möjlighet att recitera våra texter och buga oss i tacksamhet över möjligheten att vandra dharmans väg. Vi börjar alltså kvällen med vår Puja, varefter vi sätter oss och mediterar. Kvällen avrundas med att vi begrundar kapitel 19 i Diamantsutran. Det hela tar sin början kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Alla levande varelser är välkomna.

”The Buddha says that the merit of no merit is the greatest merit of all. What the Buddha means by no merit is not no merit at all. When the extent of the mind is like that of space, the merit one obtains is even greater.”
-Te-ch’ing

”Those who possess merit are attached to form. Those who do not possess merit transcend form. because they transcend form, they conform with their nature. Those whose nature is like space, their merit is boundless.”
-Juo-na

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *