När du måste meditera, meditera

Det är åter dags att visa sin glädje över Dharman. Det gör vi genom att recitera några viktiga texter och buga oss i ödmjukhet inför de möjligheter vi ges att finna vår sanna väg. Kom och delta kl 18.00 på Ånäsvägen 21.

When it’s time to get dressed, put on your clothes.
When you must walk, then walk.
When you must sit, then sit.
Just be your ordinary self in ordinary life,
unconcerned in seeking for Buddhahood.
When you’re tired, lie down.
The fool will laugh at you
but the wise man will understand.

Lin Chi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *