Att betrakta levande varelser

Det är inte bara söndag, det är också första söndagen i månaden, vilket innebär att vi kan glädjas över vår Puja, där vi påminner oss själva om hur vår praktik är utformad.

Efter Pujan blir det meditation och sedan avrundar vi aftonen med att gemensamt försöka förstå kapitel 7 i Vimalakirti Sutran.

Varmt välkomna!

Upplyst praktik

Klockan 18.00 är det åter dags att sätta sig och meditera tillsammans. Vi är i vanlig ordning på Ånäsvägen 21. Efter meditationen tittar vi lite närmare på resten av kapitel 5 i Vimalakirti Nirdesa Sutran, där han pratar om en bodhisattvas upplysta praktik.

Välkomna!