Rösta och meditera

Efter att ha varit och röstat kan det vara bra att sätta sig och meditera över den dualistiska världens egenheter. Vi ger möjlighet till detta kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Vi börjar med vår månatliga recitation och sätter oss sedan ner. Vi reflektera sedan över de första fyra sidorna av Manjusris möte med Vimalakirti.

Bohdi

Det är söndag och vi har åter tillfälle att meditera tillsammans. Vi börjar kl 18.00 på Ånäsvägen 21 som vanligt. Vi reflektera även över vad Vimalakirti menar med Bohdi. Läs om de tre första bodhisattvorna (t.o.m. sid 44).

Att se under illusionen

Det är ännu en vacker söndag. Hur bättre avrunda en sådan dag än att komma och glädjas över att vi har tillfälle att höra och praktisera Dharman. Vi börjar med att buga oss ödmjukt inför vår möjlighet att nå insikt om tillvarons beskaffenhet, varefter vi sätter oss ner för en stunds koncentrerad närvaro. Vi avrundar aftonen med att diskutera varför tre av Buddhans lärjungar inte anser sig vara värdiga att besöka Vimalakirti.