Platform sutran

Det är söndag och en ny möjlighet att finna sitt ursprungliga sinne ges. Meditation av både gående och sittande slag praktiseras. Sedan är det dags för ny litteratur för våra studier. Vi ger oss i kast med Plattform sutran med 6:e patriarkens undervisning. Vi utgår från Red Pines översättning.

The boundless emptiness of the sky embraces the ’ten thousand things’ of every shape and form – the sun, moon and stars; mountains and rivers; bushes and trees; bad people and good; good teachings and bad; heavens and hells. All these are included in emptiness.


The emptiness of your original nature (Buddha Nature) is just like that. It too embraces everything. To this aspect the word ’great ’ applies. All and everything is included in your own original nature.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *