Vad är en entitet?

Meditation i vanlig ordning. Kom och praktisera de sex perfektionerna: att närvara är en gåva till sanghan, att delta i praktiken är att upprätthålla de etiska grunderna, att komma och sitta söndag efter söndag är uthållighet, vi sitter med glädje och entusiasm och tränar oss på att fördjupa vår koncentration och därmed nå insikter och vishet. Så bra blir det kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Sedan använder vi vår vishet för att förstå kapitel 30 i Diamantsutran.

Asanga says: ”because they only cling to words, fools believe in falsehoods. But since neither self nor dharmas exist, denying them brings no realization.”

Seng-chao says: ”What has a provisional name and no individuality cannot be explained with certainty.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *