Vad är en kännande varelse?

I afton kl 18.00 erbjuder vi ännu ett tillfälle till att meditera tillsammans. Vi är som vanligt på Ånäsvägen 21. Efter meditationen samtalar vi om de sista kapitlen av Plattform Sutran, främst kanske kap 52 och 53.

”Deluded buddha is a being
enlightened being is a buddha”

-Huineng

Vi kommer sedan att fortsätta studera Vimalakirti Sutra. Vi kommer att använda oss av Charles Luks översättning:

ISBN-13: 978-1570629716

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *