Vad är meditation?

Learned audience, what is sitting for meditation? In our school, to sit means to gain absolute freedom and to be mentally unperturbed in all outward circumstances, be they good or otherwise. To meditate means to realize inwardly the imperturbability of the essence of mind.
– Hui-Neng: The Platform Sutra

Låt oss tillsammans realisera detta ostörbara lugn. Kom och gör det kl 18.00 på Ånäsvägen 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *