Vi är ett fristående buddhistiskt samfund i Göteborg. Vi är knutna till ett tempel med tillhörande meditationshall i Malmö. Vår tradition bygger den kinesiska chanbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne Stormästaren Jing Hui. Vi praktiserar i den Kinesiska Linji-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen).

Dröm och verklighet

An illusion, a dream, the reflection of a tree in water
a strand of hair, a shimmering mirage
who views the three realms like this
finally attains liberation
– Lankavatara sutra

Meditation som vanli9gt i afton. 18.00 på Ånäsvägen 21. Alla är välkomna, gamla som nya medlemmar. Ni som inte har betalat höstavgiften får gärna göra det snarast. Swish finnes.

Introduktionsföredrag

Idag är det introduktionsföredrag. Alla som är nyfikna på Chan-buddhismen är välkomna. Jag berättar om hur chan-praktiken går till och dess historia och innbörd. Vi provar också på att meditera, både sittande och gående.

För gamla medlemmar tar vi upp sidorna 105-117 i Lankavatara sutra i slutet av kvällen (i mån av tid).

Alla är varmt välkomna!

Att se verkligheten

Idag kan vi glädjas åt vår Puja. Ett härligt tillfälle att recitera viktiga texter och att buga sig ödmjukt inför möjligheten att förstå tillvaron som den verkligen är, utan filter och projektioner.
Vi börjar kl 18.00 som vanligt på Ånäsvägen 21. Alla är välkomna.

Name and apperance and projection
these characterize two modes of reality
correct knowledge and suchness
these characterize the prefected mode

-Lankavatara Sutra

Sådanhet

Meditation som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21

Alla ting förkommer, på grund av vår förvirrade subjektivitet/smrti, i individuellt uppfattade former. Om vi kan överkomma vår förvirrade subjektivitet, då kommer också tecknen på dessa individuellt uppfattade former att upphöra och den enhetliga tillvaron framstår i sin obefläckade renhet.
– Trons uppvaknande i Mahayana av Asvagosha

Nya friska tag

Nu är skolorna igång och folk återgår till sina jobb. Det är även dags för oss att dra igång höstterminen. Meditation som vanligt, och vi fortsätter att läsa Lankavatara sutra. Dags att jämka ihop hur mycket var och en har läst i sommar.
Vi startar kl 18.00 på Ånäsvägen 21 i vanlig ordning. Alla är välkomna.

Het meditation

Dagens meditationspass ser ut att kunna bli varmt, då solen ligger på våra fönster på eftermiddagen. Vi ser till att dricka ordentligt före och efter passen. Det är alltså meditation som vanligt idag för alla som inte är och badar. Klockan 18.00 på Ånäsvägen 21. Vi passar också på att diskutera vår pågående sutraläsning.

Alla är varmt(!) välkomna.

Tankar likt vågor på ett hav

Det är söndag. Då är det meditation på Ånäsvägen 21. Den gående meditationen börjar kl 18.00. En stund senare sätter vi oss för att ytterligare lugna sinnets vågor. Med lite klarare sinnen tar vi oss så an veckans bit av Lankan.

As the ocean and its waves
cannot be divided
the mind and the forms of conciousness
cannot be separated
-Lankavatara Sutra

Recitation, meditation och sutrastudier

Idag är första söndagen i juli, alltså börjar vi med vår recitationsceremoni. Efter den sätter vi oss för en stunds meditation, och avslutar kvällen med att diskutera det vi läst sedan förra söndagen i Lankavatara sutra. Allt detta startar kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Välkommen.

Sutras Help Us Remain Mindful of the Teachings

In a more direct way, actively contemplating sutras helps us remain mindful of the teachings. Even if we’ve recited them so many thousands of times they become robotic, the practice of actively repeating the teachings is, in some ways, the ultimate “prayer.” The teachings can be likened to seeds. The recitation to planting and fertilizer. The daily watering to the daily recitation.
-från Buddha Weekly