Vi är ett Buddhistiskt samfund i Göteborg, knutna till Malmö Chánbuddhistiska tempel i Malmö. Vår tradition bygger den Kinesiska Chánbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den Svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne kinesiske Stormästaren Jing Hui, Dharma-arvtagare till den legendariska mästaren Xu Yun. I praktiken följer vi  den Kinesiska Linji-traditionen, i kombination med Zhao Zhou-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen)

Att buga

Dags att samlas för meditation, och då det är första söndagen i månaden, börjar vi med vår Puja, där vi får glädjen att recitera våra te3xter och får buga oss i ödmjukhet. Efter Puja och meditation ägnar vi oss åt kap 42 och 43 i Plattform Sutran

”Bowing breaks down the obstruction of arrogance
so why did your head not touch the ground
possession of a self gives rise to sin
the merit of non-achivement is beyond compare
-Huineng, Plattform Sutran (Tsungpao-versionen)

När prajna skiner

Meditation kl 18.00 som vanligt på Ånäsvägen 21. Efter meditationen läser vi kap 40 och 41 i Plattform Sutran.

”Our nature is free of error, free of confusion and free of ignorance. Prajna shines in every thought and is forever free of attributes. What is there to diffrentiate?”

-Huineng

At förstå direkt eller gradvis

Söndag är vårt tillfälle för gemensam samling och fokusering. Den formella meditationen tar sin början kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Vi tar sedan en titt på de två första kapitlen i Plattform Sutrans tredje del, kap 38 och 39.

”Although there is only one kind of Dharma, understanding can be fast or slow. When understanding is slow, we say ”indirect.” And when understanding is fast, we say it’s ”direct.”
-Huineng

Praktisera själv, ingen annan kan göra det åt dig

Söndag är meditationsdag. Alla är välkomna till Ånäsvägen 21 kl 18.00 för att meditera och reflektera. När vi mediterat tillsammans, tar vi och reflekterar över de två sista kapitlen av del 2 i Plattform Sutran, dvs kap 36 och 37.

”There must be ten thousand ways to explain it
but all are based on one rule
in your dark house of afflictions
keep the sun of wisdom shining
falsehoods arrives because of afflictions
when truth appears afflictions depart
letting truth and falsehood be
nothing is left to purify.”

Huineng kap 36 Plattform Sutran

Vandra Vägen

Äntligen söndag! Då kan vi ju samlas och meditera tillsammans. Vi träffas som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Efter meditationen tar vi en titt på kap 32-33 i Plattform Sutran

”Walk the Way with vigour and don’t be a slacker
or suddenly you’ll pass this life in vain
if you come before the Mahayana’s direct teaching
press your hands together with a straightforward mind.”

Huineng – Plattform Sutran kap 33