Vi är ett fristående buddhistiskt samfund i Göteborg. Vi är knutna till ett tempel med tillhörande meditationshall i Malmö. Vår tradition bygger den kinesiska chanbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne Stormästaren Jing Hui. Vi praktiserar i den Kinesiska Linji-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen).

helt stilla, perfekt hållning

Vid kl 18.00 sätter vi oss tillsammans för att upptäcka vår inre stillhet, en stillhet där inget kommer och inget går. Vi sitter på Ånäsvägen 21. Sedan reflekterar vi över kapitel 29 i Diamantsutran, som händelsevis handlar om just detta.

The Avatamsaka Sutra says, ”When water clears and the moon appears, the moon doesn’t actually come. When clouds arrive,and the moon disappears, the moon doesn’t go anywhere. When the mind is pure, and we see the buddha, the buddha doesn’t actually come. When the mind is impure and we don’t see him, the buddha doesn’t go anywhere. It’s all due to the purity or impurity of our minds. The buddha doesn’t come or go at all.”

Inget ägande, inget fasthållande

Då det är första söndagen i månaden, börjar vi med vår ceremoni där vi påminner oss själva om grunderna i vägen vi vandrar, och löftena vi givit. Vi bugar oss vördnadsfullt inför detta.

Efter ceremonin sätter vi oss och mediterar, för att sedan avrunda med reflektioner kring Diamantsutrans 28 kapitel.

”Hoping for a reward and focusing on oneself are what is meant by grasping. If no self or other remains, how can anything be attained?”
– Seng-chao om kapitel 28

Dharmakroppen är inget attribut

Söndag är den dag då vi samlas för en stunds gemensam meditation och reflektion över de texter som vår tradition grundar sig på.

Vi startar som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Dagens text är kapitel 26 i Diamantsutran.

”Who looks for me in form
who seeks me in a voice
indulges in wasted effort
such people see me not”

  • Buddha

Att lära ut utan att lära ut

Så är det åter söndag och vi har ett nytt tillfälle att meditera tillsammans. Vi samlas som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Efter den formella meditationen diskuterar vi kapitel 25 i Diamantsutran. Varmt välkommen!

”Foolish people aren’t real. They can thus be transformed into sages”
– Seng-chao

Att odla det som är gynnsamt

Idag är det åter dags att påminna sig om de grunder som vi står på. Genom att recitera våra texter och ödmjukt buga sig inför våra möjligheter, kan vi lättare förstå att vi redan har allt vi behöver. Vår  ceremoni startar kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Den följs av meditation och avslutas med reflektion över kapitel 23 i Diamantsutran. Varmt välkommen.

Water and land are the same true realm
flying and walking alike are real
dharmas include no this or that
the truth isn’t distant or near
distinctions of self and other be gone
away with perceptions of better or worse
once we know this equalizing nature
we enter nirvana together

  • Fu Hsi

Läran som genomsyrar Dharmavärlden

Idag kan vi åter glädjas åt att få möjlighet att recitera våra texter och buga oss i tacksamhet över möjligheten att vandra dharmans väg. Vi börjar alltså kvällen med vår Puja, varefter vi sätter oss och mediterar. Kvällen avrundas med att vi begrundar kapitel 19 i Diamantsutran. Det hela tar sin början kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Alla levande varelser är välkomna.

”The Buddha says that the merit of no merit is the greatest merit of all. What the Buddha means by no merit is not no merit at all. When the extent of the mind is like that of space, the merit one obtains is even greater.”
-Te-ch’ing

”Those who possess merit are attached to form. Those who do not possess merit transcend form. because they transcend form, they conform with their nature. Those whose nature is like space, their merit is boundless.”
-Juo-na