Vi är ett Buddhistiskt samfund i Göteborg, knutna till Malmö Chánbuddhistiska tempel i Malmö. Vår tradition bygger den Kinesiska Chánbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den Svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne kinesiske Stormästaren Jing Hui, Dharma-arvtagare till den legendariska mästaren Xu Yun. I praktiken följer vi  den Kinesiska Linji-traditionen, i kombination med Zhao Zhou-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen)

Att se utan åsikter

Då är det åter dags att sätta sig ner och fokusera på sitt ursprungliga sinne. Vi samlas som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Efter meditationen fortsätter vi att gå igenom apendix i Platform Sutran i väntan på att alla skall få sina ex av Vimalakirti Nirdesa Sutra. Vi tar idag upp konversation 3 och 4.

”Not seeing a thing but thinking of not seeing
is like when a cloud blocks the sun’s face
not knowing a ting but thinking of not knowing
is just like when lightning appears in the sky
as long assuch concepts keep suddenly arising
you won’t find the means to escape your confusion”
-Huineng

Det här sinnet är buddhan

Sol eller regn, när det är söndag är det meditation. Idag blir det dess utom ceremoni. Kom och buga dig i ödmjukhet inför din ursprungliga natur. Vi börjar som vanligt vid 18.00, och efter ceremonin blir det meditation. Vi avrundar aftonen med att reflektera över de två första styckena i appendix, medan vi väntar på att alla skall ha möjlighet att skaffa Vimalakirti Nirdesa Sutra.

”This mind” is wisdom
”the Buddha” is meditation
when these two are the same
every thought is pure
-Huineng

Vad är en kännande varelse?

I afton kl 18.00 erbjuder vi ännu ett tillfälle till att meditera tillsammans. Vi är som vanligt på Ånäsvägen 21. Efter meditationen samtalar vi om de sista kapitlen av Plattform Sutran, främst kanske kap 52 och 53.

”Deluded buddha is a being
enlightened being is a buddha”

-Huineng

Vi kommer sedan att fortsätta studera Vimalakirti Sutra. Vi kommer att använda oss av Charles Luks översättning:

ISBN-13: 978-1570629716

Var obeveklig och koncentera dig

Söndag är meditationsdag. Kl 18.00 samlas vi som vanligt för en stunds meditation på Ånäsvägen 21. Efteråt är det reflektion över kap 48 och 49 i Plattform Sutran.

All you students of the Way
be relentless and concentrate
don’t stand at the entance of the Mahayana
clinging to views about birth and death.
– Huineng

Fri från alla former

Vårsolen skiner till slut. När man har tagit en promenad i det fina vädret kan det vara skönt med en stunds meditation. Vi börjar kl 18.00 som vanligt på Ånäsvägen 21. Vi läser sedan vidare i Plattform Sutran. Idag tittar vi på kapitel 44 och 45.
”What creates all forms is the mind. What is free of all forms is the Buddha.”