Vi är ett fristående buddhistiskt samfund i Göteborg. Vi är knutna till ett tempel med tillhörande meditationshall i Malmö. Vår tradition bygger den kinesiska chanbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne Stormästaren Jing Hui. Vi praktiserar i den Kinesiska Linji-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen).

Läran som genomsyrar Dharmavärlden

Idag kan vi åter glädjas åt att få möjlighet att recitera våra texter och buga oss i tacksamhet över möjligheten att vandra dharmans väg. Vi börjar alltså kvällen med vår Puja, varefter vi sätter oss och mediterar. Kvällen avrundas med att vi begrundar kapitel 19 i Diamantsutran. Det hela tar sin början kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Alla levande varelser är välkomna.

”The Buddha says that the merit of no merit is the greatest merit of all. What the Buddha means by no merit is not no merit at all. When the extent of the mind is like that of space, the merit one obtains is even greater.”
-Te-ch’ing

”Those who possess merit are attached to form. Those who do not possess merit transcend form. because they transcend form, they conform with their nature. Those whose nature is like space, their merit is boundless.”
-Juo-na

 

Vad ser vi?

Meditation som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21.

”All mortals have five eyes. But because we’re obstructed by delusions, we ourselves can’t see.Thus the buddha teaches us that when we get rid of deluded thoughts, the five eyes become clear.

-Huineng

Alla dharmas är buddhadharmas

Att alla dharmas är buddhadharmas är något man kan reflektera över ifall jag skulle vara några minuter sen idag. Jag borde hinna, så vi säger start kl 18.00 förmeditationen på Ånäsvägen 21.

Reflektionen öve dharmas och deras eventuella exitens fortgår sedan efter meditationen. Det är alltså kapitel 17 i Diamantsutran som vi tittar närmare på. ”Inget själv trots allt” kallar Chao ming det.

Huang-po säger bl.a.: ”The nature of space is vast and changeless. The mind of buddhas and beings is like this. Here, the buddha says to save all beings in order to get rid of the delusion of liberation so that we can see our true nature.”

Att förstå

Då det är första söndagen i maj, får vi glädjen av att recitera våra texter och buga oss i ödmjukhet inför tillvarons utmaningar. Vi börjar alltså med Pujan kl 18.00 och sätter oss därefter för en stunds meditation. Vi avrundar kvällen med att reflektera över kapitel 15 i Diamantsutran.

”If people can hear this sutra and realize its truth, both self and other suddenly vanish, and they at once become buddhas. Renouncing the body has limited merit and cannot compare with the unlimited wisdom of upholding this sutra.
– Hui-neng (om kap 15 i Diamantsutran)

Att släppa form

Idag firar vi Vesak och inleder med en kort ceremoni, innan vi mediterar. Efter meditationen reflekterar vi över kapitel 14 i Diamantsutran. Alla är välkomna kl 18.00 till Ånäsvägen 21.

”Upon meeting a Buddha or a sage, to believe is not difficult. To believe when the Way has disappeared, that is most remarkable.”
– Seng-Chao (kommentar till kap 14 i Diamantsutran)

Födsel och död hos det vilseledda sinnet

En vacker men kylig vårdag. Den passar perfekt för meditation. Klockan 18.00 drar vi igång som vanligt. Efter meditationen reflekterar vi över kapitel 13 i Diamansutran.

”The Buddha proclaims the paramita of wisdom to enable his disciples to eliminate the births and deaths of the deluded mind. When the mind follows what the mouth proclaims, we reach the other shore.”
– Hui-neng (kommentar till kap 13 i Diamantsutran)

Inga påskägg här

Men fokuserad meditation och reflektion kring Diamansutrans tolfte kapitel, det blir det. Vi startar som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21

”If prajna is in a persons heart, the relics of the buddha’s dharma body are in that person’s body.”
-Sheng-yi (kommentar till kap 12 av Diamantsutran)

Body of merit

Idag blir det Puja! Vi recitera och bugar oss av glädje och tacksamhet för att vi får ta del av Dharman. Det hela börjar kl 18.00. Efter pujan blir det meditation och reflektion över kapitel elva i Diamantsutran.

”The Buddha said, ”Subhuti, if, then, a man or woman filled as many worlds as that with the seven jewels and gave them as a gift to the thatagatas, the arhans, the fully enlighted ones, and a noble son or daughter grasped but one four-line gatha of this dharma teaching and made it known and explained it to others, the body of merit produced as a result would be immeasurably, infinity greater.”

  • Diamantsutran kapitel 11