Vi är ett Buddhistiskt samfund i Göteborg, knutna till Malmö Chánbuddhistiska tempel i Malmö. Vår tradition bygger den Kinesiska Chánbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den Svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne kinesiske Stormästaren Jing Hui, Dharma-arvtagare till den legendariska mästaren Xu Yun. I praktiken följer vi  den Kinesiska Linji-traditionen, i kombination med Zhao Zhou-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen)

Att se under illusionen

Det är ännu en vacker söndag. Hur bättre avrunda en sådan dag än att komma och glädjas över att vi har tillfälle att höra och praktisera Dharman. Vi börjar med att buga oss ödmjukt inför vår möjlighet att nå insikt om tillvarons beskaffenhet, varefter vi sätter oss ner för en stunds koncentrerad närvaro. Vi avrundar aftonen med att diskutera varför tre av Buddhans lärjungar inte anser sig vara värdiga att besöka Vimalakirti.

Dharma och det absoluta

Den härliga sommarvärmen är tillbaka. När vi njutit färdigt för dagen av den kan vi samlas för en stunds stillhet och koncentration. Detta gör vi med början kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Meditationerna fortsätter under hela sommaren, kanske med något enstaka avbrott om ingen kan, men troligen är det alltid någon på plats. Kolla på hemsidan dharmagbg.se eller vår Facebooksida, eller vår facebookgrupp.
Efter meditationen tittar vi vidare i Vimalikirti Nirdesa Sutra. Denna gång början av kapitel 2. Läs om de tre första av Buddhans lärjungar som inte tycker sig vara värdiga att besöka Vimalakirti (till början på sid 25).

”[Dharma] dwells i the region of absolute reality, being above and beyond all dualities; is unmovable for it does not rely on the six objects of sense.”

De oändliga sinnestillstånden

Söndagsmeditationsdags Klockan 18.00 samlas vi åter på Ånäsvägen 21 för en stunds stilla meditation och kontemplation över Dharman. Efter meditationen tar vi oss en titt på Resten av kapitel ett (sid 10-14), och ser om vi kan fördjupa vår förståelse en smula.

”So Sariputra, the man whose mind is pure, sees the world in it’s majestic purity”.
– Buddha

Buddhalandet

Ännu en varm och solig söndag. Vid 18.00 kan det vara skönt att komma in en stund från solen och ödmjukt buga sig inför möjligheterna som ligger framför oss. Vi börjar alltså med vår Puja, för att sedan sätta oss ner och koncentrera våra sinnen.

Efter meditationen är det så dags att ta itu med Vimalakirti Nirdesa Sutra. Vi börjar med halva kapitel ett, dvs fram till och med sidan 9.

”Thou teacheth neither is nor is not
For all things by causes are created.
There is neither self nor doing nor thing done”

-Vimalakirti Nirdesa Sutra

Att se utan åsikter

Då är det åter dags att sätta sig ner och fokusera på sitt ursprungliga sinne. Vi samlas som vanligt kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Efter meditationen fortsätter vi att gå igenom apendix i Platform Sutran i väntan på att alla skall få sina ex av Vimalakirti Nirdesa Sutra. Vi tar idag upp konversation 3 och 4.

”Not seeing a thing but thinking of not seeing
is like when a cloud blocks the sun’s face
not knowing a ting but thinking of not knowing
is just like when lightning appears in the sky
as long assuch concepts keep suddenly arising
you won’t find the means to escape your confusion”
-Huineng

Det här sinnet är buddhan

Sol eller regn, när det är söndag är det meditation. Idag blir det dess utom ceremoni. Kom och buga dig i ödmjukhet inför din ursprungliga natur. Vi börjar som vanligt vid 18.00, och efter ceremonin blir det meditation. Vi avrundar aftonen med att reflektera över de två första styckena i appendix, medan vi väntar på att alla skall ha möjlighet att skaffa Vimalakirti Nirdesa Sutra.

”This mind” is wisdom
”the Buddha” is meditation
when these two are the same
every thought is pure
-Huineng

Vad är en kännande varelse?

I afton kl 18.00 erbjuder vi ännu ett tillfälle till att meditera tillsammans. Vi är som vanligt på Ånäsvägen 21. Efter meditationen samtalar vi om de sista kapitlen av Plattform Sutran, främst kanske kap 52 och 53.

”Deluded buddha is a being
enlightened being is a buddha”

-Huineng

Vi kommer sedan att fortsätta studera Vimalakirti Sutra. Vi kommer att använda oss av Charles Luks översättning:

ISBN-13: 978-1570629716