Vi är ett Buddhistiskt samfund i Göteborg, knutna till Malmö Chánbuddhistiska tempel i Malmö. Vår tradition bygger den Kinesiska Chánbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den Svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne kinesiske Stormästaren Jing Hui, Dharma-arvtagare till den legendariska mästaren Xu Yun. I praktiken följer vi  den Kinesiska Linji-traditionen, i kombination med Zhao Zhou-traditionen. Verksamheten i Göteborg leds av Yao Shi (Glenn Petersen)

Varelser otaliga jag lovar att befria

Äntligen söndag! Det ges åter tillfälle till meditation och visdom på Ånäsvägen 21 kl 18.00. Huineng säger ”meditation är lampan och visheten dess ljus”, så kom och låt din lampa lysa. Efter meditationen begrundar vi Plattformsutrans kapitel 21-23.

”Once they realize the prajna wisdom of right views, they dispel their ignorance and delusion, and each being saves themselves.”

Huineng Plattformsutran kap 21

Tanke och handling

Då är det dags för meditation igen. Klockan sex på Ånäsvägen 21. Efter sittningen tar vi oss en titt på kapitel 20 i Plattformsutran.

”Once we think of goodness, wisdom arises. One lamp can dispel a thousand years of darkness, and one thought of wisedom can end ten thousand years of ignorance.”

Huineng

Know your mind and see your nature

Ikväll blir det inte bara meditation, det blir recitatin, bugningar och textstudier också! Allt detta kan man ta del av om man bara kommer till Ånäsvägen 21 kl 18.00. Vi börjar med vår ceremoni, fortsätter med sittande och gående meditation och avrundar med att reflektera över vad Huineng menar med styckena 15-17 i Plattformsutran.

 

Ett fritt verkande sinne

Meditation I vanlig ordning på en söndag. Kl 18 ligger vägen till samhadi öppen på Ånäsvägen 21. Efter meditationen reflekterar vi över Plattform sutran.

When our mind works freely without any hindrance, and is at liberty to ”come” or to ”go”, we attain Samadhi of Prajna, or liberation. Such a state is called the function of ”thoughtlessness.” But to refrain from thinking of anything, so that all thoughts are suppressed, is to be Dharma-ridden, and this is an erroneous view.

Hui neng

Platform sutran

Det är söndag och en ny möjlighet att finna sitt ursprungliga sinne ges. Meditation av både gående och sittande slag praktiseras. Sedan är det dags för ny litteratur för våra studier. Vi ger oss i kast med Plattform sutran med 6:e patriarkens undervisning. Vi utgår från Red Pines översättning.

The boundless emptiness of the sky embraces the ‘ten thousand things’ of every shape and form – the sun, moon and stars; mountains and rivers; bushes and trees; bad people and good; good teachings and bad; heavens and hells. All these are included in emptiness.


The emptiness of your original nature (Buddha Nature) is just like that. It too embraces everything. To this aspect the word ‘great ‘ applies. All and everything is included in your own original nature.”