Att klänga sig fast vi perceptioner

Då det är första söndagen i månaden, får vi åter tillfälle att genomföra vår puja och buga oss i ödmjukhet inför den underbara Dharman.

Vi börjar kl 18.00 som vanligt. Efter pujan sätter vi oss för en stunds meditation. Aftonen avslutas med genomgång och diskussion kring kapitel sex i Diamansutran.

They don’t realize thar when they put an end tot houghts and reasoning, the buddha will apear before them. This mind is the buddha. […] Outside this mind, there are no dharmas. This mind is the dharma. Outside this dharma, there is no mind.
– Huang-po

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *