Att odla det som är gynnsamt

Idag är det åter dags att påminna sig om de grunder som vi står på. Genom att recitera våra texter och ödmjukt buga sig inför våra möjligheter, kan vi lättare förstå att vi redan har allt vi behöver. Vår  ceremoni startar kl 18.00 på Ånäsvägen 21. Den följs av meditation och avslutas med reflektion över kapitel 23 i Diamantsutran. Varmt välkommen.

Water and land are the same true realm
flying and walking alike are real
dharmas include no this or that
the truth isn’t distant or near
distinctions of self and other be gone
away with perceptions of better or worse
once we know this equalizing nature
we enter nirvana together

  • Fu Hsi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *